NEW CARBON MATERIALS
Vol.15   No.4   2000

CONTENTS

 
CARBONACEOUS MATERIALS IN NUCLEAR ENGINEERING XU Shi-jiang (1)
 
Research articles
STUDY ON THE ACTIVATION CHARACTERIZATION OF PHENOLIC RESIN-BASED SPHERICAL CARBON YANG Jun-bing, LING Li-cheng, LIU Lang (11)
STUDY ON THE PREPARATION FULLERENES C60 I THE OPTIMAL PREPARATION CONDITION ZHOU Ying, QIU Jie-shan, YANG Zhao-guo, GUO Shu-cai (17)
EFFECT OF PORE STRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF FLEXIBLE GRAPHITE SHEET GU Jia-lin, LENG Yang, GAO Yong, KANG Fei-yu, SHEN Wan-ci (22)
CHARGE-DISCHARGE PROPERTIES OF THE MESOCARBON MICROBEADS FOR THE ANODS OF LITHIUM ION BATTERIES LI Bao-lua, LU Youn-gen, LING Li-cheng, LIU Lang, WU Dong (28)
STUDY ON SURFACE TREATMEAT OF PITCH BASED CARBON FIBER AND PROPERTIES OF REINFORCED ABS COMPOSITE YANG Xiao-ping, YUAN Cheng-jun, LU Ya-fei (34)
ABNORMAL GROWTH OF BUCKYTUBULES AND BUCKYONIONS DURING SYNTHESIS OF BORON HETEROFULLERENES CHEN Wan-xi, LI Xiao-feng, XU Zhu-de, QI Zhong-fu, LI Wen-zhu (41)
SYTHESIS OF BORON-SUBSTITUTED POLYAROMATIC MESOPHASE ZHANG Li-fang, SONG Jin-ren, YAO Li-zhong, LIU Lang (45)
APPLICATION OF GAS-LIQUID PHASES DOUBLE EFFECTIVENESS SURFACE TRETAMENT METHOD YANG Yong-gang, ZHAO Jing-guo, HE Fu (49)
ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF ACTIVATED CARBON FIBERS BY THE ADSORPTION OF DYES CHEN Shui-xia, ZENG Han-min, LU Yun (53)
DELAMINATION OF GRAPHITE BY ELECTROCHEMICAL INTERCALATION CHEN Guo-hua, WU Da-jun, YE Wei, YAN Wen-li (59)
PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM PETROL COKE IN REFINING FACTOR CHEN Qiu-yan, YUAN Wei-hui, GUAN Jian-yu, YE Zheng-hua (63)
 
Notes
PARTICLE SIZE EFFECT OF MCMB ON THE PERFORMANCE OF LITHIUM ION BATTERIES   ZHANG Ze-bo, WANG Bo-jiang, LIU Xiu-sheng, YANG Qing-xin, ZHANG Chun-yan (68)
PREPARATION OF CARBON FIBER COATED WITH BaFe12O19 BY SOL-GEL TECHNIQUE HUANG Xiao-zhong, FENG Chun-xiang, LI Xiao-dong, PENG Ping, SONG Yong-cai (72)
IMPROVEMENT OF CVD TECHNOLOGY FOR PREPARATION OF C/C BRAKE MATERIALS YANG Zung-she, QU De-quan, CHEN Zhi-jun, LIU Gen-shan (75)
 
Knowledge introduction
CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITE  LI Zao (79)