NEW CARBON MATERIALS
Vol.16   No.2   2001

CONTENTS

 
Research articles

PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FORM II. ROLES OF ACTIVATED CARBONS ON THE STRENGTH OF ACTIVATED CARBON FORM USING A THERMOPLASTIC POLYMER AS BINDER

Wenming Qiao  Yozo Korai  Isao Mochida  Yuuichi Hori  Takeshi Maeda (1)
STUDY OF PREPARATION OF AQUA-MESOPHASE PITCH WU Wei-ze  ZHU Zhen-ping  LIU Zhen-yu (8)
SHEAR RATE OF MELT SPINNING FOR LARGE DIAMETER MESOPHASE PITCH FILAMENT ZHA Qing-fang  ZHANG Yu-zhen  WU Ming-bo  GUO Yan-sheng  LI Zhao-feng (14)
THE INFLUENCE OF CO-CARBONIZATION AGENTS ON THE PERFORMANCE OF PITCH IMPREGNANT

SHI Jing-li  LIU Lang  ZHI Lin-jie  ZHANG Dong-qing  SONG Jin-ren

(19)
INVESTIGATION FOR HYDROGEN-STORAGE MECHANISM OF SINGLE-WALL NANOTUBE SHEN Jian-qi  HE Shao-long  WANG Xin-qing  WANG Miao (24)
STUDY ON THE MODIFICATION OF COAL TAR PITCH FOR CARBON PRECURESOR LIN Qi-lang  LI Tie-hu  SHAN Ling  CHEN Yan (27)
THE MORPHOLOGY AND MOULDING PROPERTIES OF MESOCARBON MICROBEADS (MCMBs) WITH DIFFERENT β RESINS GAO Yan  SONG Huai-he  CHEN Xiao-hong  MAO Yi-liang  LIU Xian-long (32)
INFLUENCE OF ADDITIVE ON THE MODIFICATION ACTION OF COAL TAR PITCH AND ON THE PROPERTIES OF ITS PITCH COKE LIU Hong-bo  ZHANG Hong-bo  XIE Xue-hua  CHENG Gang (36)
STUDY OF REACTIVITY BETWEEN DIFFERENT COAL TAR PITCHES AND PYRIDINE- BORANE ZHANG Li-fang  SONG Jin-ren  YAO Li-zhong  LIU Lang (40)
EFFECTS OF GRAPHITIZATION DEGREE ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF C/C COMPOSITES

ZHANG Fu-qin  HUANG Qi-zhong  HUANG Bo-yun  GONG Qian-ming  CHEN Teng-fei

(45)
CHEMICAL STRUCTURE AND CARBONIZATION BEHAVIORS OF AIR-BLOWN PITCHES ZHANG Huai-ping  LU Chun-xiang  LI Kai-xi  LIU Chun-ling  LING Li-cheng (49)
 
Notes
SPECIAL IMPREGNATED ACTIVATED CARBON AND CANISTER FOR REMOVING AsH3 AND PH3  IN H2 STREAM GUO Kun-min  XIE Zi-li  MA Lan  YUAN Cun-qiao (54)
RAPID FABRICATION OF C/SiC COMPOSITES WITH HIGH PERFORMANCE SONG Mai-li  WANG Tao  YAN Lian-sheng  ZOU Wu  YU Hui-qin  Liu Yi-jia (57)
 
Economic evaluation
THE TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF RAYON-BASED CF PRODUCTION XIA Chun-xia  YAN Ya-ming  HE Fu  DENG Shu-ping (61)
 
Reviews
RADAR ABSORPTION PROPERTY AND MECHANISM OF CARBON FIBER AND CARBON FIBER COMPOSITES ZHAO Dong-lin  SHEN Zeng-min  CHI Wei-dong (66)
THE APPLICATION OF TERSOFF-BRENNER POTENTIAL IN THE STUDY OF CARBON NANOTUBES LI Feng  BAI Shuo  ZHENG Hong  ZHOU Long-guang  CHENG Hui-ming (73)
 
Knowledge introduction
CARBON/CARBON COMPOSITES LI He-jun (79)