NEW CARBON MATERIALS
Vol.16   No.3   2001

CONTENTS

Research articles

PREPARATION OF CARBON MICROBEADS FROM PITCH AND RESIN BY SUSPENSION

LU Yong-gen LING Li-cheng Oh Sehmin Park Yangduk (1)
STUDIES ON THE PRODUCTION CONDITIONS AND APPLICATIONS OF THE ACTIVATED CARBON FIBERS WITH PHOSPORIC ACID ACTIVATION FU Ruo-wen TANG Li-yuan HUANG Ai-ping FANG Ming-feng XU Zhi-da (6)
PREPARATION OF CARBON NANOPOWDER BY SOL-GEL METHOD IN AN AQUEOUS MEDIUM WU Wei-ze ZHU Zhen-ping LIU Zhen-yu (12)
THE EFFECT OF TREATMENTS ON THE PROPERTIES OF RAYON-BASED CARBON FIBROUS MATERIALS AND THEIR CARBON PLASTICS AND C/C COMPOSITES

Butyrin G M Demin A V Kazakov M E

(17)
STUDY OF NANOTUBES SYNTHESIS FROM DIFFUSION FLAME PAN Chun-xu YUAN Li-ming SAITO Kozo (24)
FRACTURE CHARACTERISTICS OF PITCH-BASED CARBON-CARBON COMPOSITES SUN Le-min LI He-jun ZHANG Shou-yang (28)
MESOPOROUS PAN-ACF PREPARED BY KOH REACTIVATION LU An-hui SHENG Wen-zhong ZHNEG Jing-tang (32)
INVESTIGATION OF NON-DESTRUCTIVE PURIFICATION OF CARBON NANOTUBES WANG Jian-xiong CHEN Xiao-hua PENG Jing-cui ZHANG Zhen-hua (37)
FORMATION MECHANISM OF POLY-ACRYLONITRILE- BASED BIOTOGICAL CARBON FIBER(II)--EFFECT OF CARBONIZATION AND ACTIVATION LIU Jie HE Zhen-kun WANG Shao-tang ZHAO Xing-li (42)
DESIGN OF PLUNGER SPINNER

ZHU Xing-ming ZHA Qing-fang SHI Jin-li SHI Ying

(48)
 
Notes
STUDY ON THE SURFACE MORPHOLOGY OF THE HTT CARBON FIBERS BY SEM ZHANG Wei-qin TIAN Yan-hong YANG Yan-feng ZHANG Xi-ping SHEN Zeng-min (52)
CARBON AEROGELS DRIED AT AMBIENT CONDITIONS GUO Yan-zhi SHEN Jun WANG Jue (55)
 
Reviews
APPLICATION OF LOW TEMPERATURE PLASMA IN SURFACE TREATMENT OF CARBON MATERIALS QIU Jie-shan (58)
RESEARCH ACTIVITIES ON CARBON BASED MATERIALS FOR PLASMA FACING COMPONENTS OF THE HT-7U SUPERCONDUCTING TOKAMAK DEVICE IN CHINA GUO Quan-gui LIU Lang SONG Jin-ren LI Jian-gang CHEN Jun-ling (64)
 
Materials
INTRODUCTION OF CARBON2001 KANG Fei-yu (69)
INTRODUCTION TO 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTERCALATION COMPOUNDS KANG Fei-yu (71)
CONTENTS OF AMERICAN 2001 (2nd WORLD CONFERENCE ON CARBON)

KANG Fei-yu

(73)
 
Knowledge introduction
ART CHARCOALS LI An-bang (78)