NEW CARBON MATERIALS
Vol.16   No.4   2001

CONTENTS

 

Research articles
CARBON NANOTUBES FROM TWO BITUMINOUS COALS QIU Jie-shan  HAN Hong-mei  ZHOU Ying  HU De-sheng  Tsang S C  Harris P J F (1)
A STUDY OF CARBONACEOUS GEL FROM PITCH WU Wei-ze  ZHU Zhen-ping  LIU Zhen-yu (7)

STUDY ON THE PREPARING OF POLYACRYLONITRILE-BASED CARBON FIBERS

WANG Yan-zhi  ZHU Bo  WANG Yan-xiang  CAI Hua-su (12)

STUDY ON THE CAPACITIVE PROPERTIES OF ACTIVATED CARBON ELECTRODES OBTAINED FROM OIL TAR

MENG Qing-han  LI Kai-xi  SONG Yan  LU Chun-xiang  LING Li-cheng (18)

FLEXURAL PROPERTIES OF SELF-GRADED C/C COMPOSITE

XIONG Xin-bo  LI He-jun (22)
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE CONDUCTIVITY OF GRAPHITE JOINT BONDED BY HIGH TEMPERATURE ADHESIVE WANG Ji-gang  GUO Quan-gui  LIU Lang  SONG Jin-ren (27)

THE PREPARATION OF SUPER-ACTIVATED CARBONS AND ITS PROPERTIES FOR HYDROGEN STORAGE

ZHAN Liang  LI Kai-xi  LU Chun-xiang  ZHU Xing-ming  SONG Yan  LING Li-cheng (31)
INFLUENCE OF DENSIFICATION PROCESS ON MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON CLOTH REINFORCED 2D-C/C COMPOSITES ZHANG Xiao-hu  LI Chong-jun  CUI Hong  SU Hong  ZHENG Jin-huang  HUANG Jian (36)

THE STRENGTHED EFFECT IN CHAOTICLY REINFORCED PHENOLICS COMPOSITE BASED ON PITCH-BASED CARBON FIBRES

Burya A I  Cherkacova N G  WANG Wei-gang  DAI Yi-wen (40)

STUDY ON HEAT BEHAVIOR OF COAL TAR PITCH MODIFIED WITH DIVINYLBENZENE

LIN Qi-lang  LI Tie-hu  ZHENG Chang-zheng  SHAN Ling (46)
THE EFFECTS OF CARBONIZATION CONDITIONS ON THE ELEMENT COMPOSE AND ATOM RATIO OF CARBONIZED PRODUCTION FROM POLYANILINE RESIN WANG Shu-jiu  LIU Hong-yan  ZHAO Li (50)

 

Notes
STUDY OF THE MANUFACTURE AND PROPERTIES OF C/C COMPOSITES FROM CARBON CLOTH CHI Wei-dong  SHEN Zeng-min  ZHANG Xue-jun  LIU Hui  YU Jian-min (55)

 

Economic evaluation

THE ECONOMIC SIZE ANALYSIS OF PAN-BASED CARBON FIBER

XIA Chun-xia, YAN Ya-ming  DENG Shu-ping  Bai Guang-jun  JIANG Yun-feng  SONG Hui-sen  WANG Yu (58)

 

Review
THE RELATIONSHIP AMONG MICROSTRUCTURES, PROCESSING PARAMETERS AND PROPERTIES FOR CARBON-CARBON COMPOSITES ZOU Lin-hua  HUANG Yong  HUANG Bai-yun  HUANG Qi-zhong (63)
RECENT STUDY OF MECHANISMS FOR LITHIUM STORAGE IN CARBON MATERIALS TANG Zhi-yan  ZHUANG Xin-guo  LI Jian-gang  XUE Jian-jun (71)

 

Materials
INTRODUCTION TO NANOCARBONS 2001 KANG Fei-yu (77)

 

Knowledge introduction
CHEMISTRY AND PHYSICS OF FULLERENE XU Zheng  XU Da-peng (79)

 

*****************

CONTENTS OF NEW CARBON MATERIALS OF VOL.16

(1)