NEW CARBON MATERIALS
Vol.17   No.4   2002

CONTENTS

CHEN Shui-xia HUANG Zhen-zhou LIANG Jin JIN Ying ZENG Han-min
Research articles
Influence Of Flake-Like Graphite On The Microtexture Of Mesocarbon Microbeads

LI Tong-qi  WANG Cheng-yang  LIU Xiu-jun  ZHENG Jia-ming  WANG Hui

(1)
Effect Of Heat-Treatment On Carbon-Encapsulated Fe7c3 Nanoparticles Prepared By Explosion Of Iron-Containing Carbonaceous Xerogel

WU Wei-ze  ZHU Zhen-ping  LIU Zhen-yu

(7)
The Influence Of Oxidative Treatment On The Performance Of Carbon Blocks From Self-Sintering Pitch-Based Mesocarbon Microbeads
Gao Yan  Song Huai-He  Chen Xiao-Hong
(13)
The Effect Of Amount Of Activating Agent On The Capacitance Characteristics Of Anthracite-Based High Surface Area Activated Carbon
He Yue-De  Liu Hong-Bo  Zhang Hong-Bo
(18)
Synthesis And Characterization Of Phenolic-Furfural Based Carbon Aerogels
Zhang Rui  Liang Xiao-Yi  Zhan Liang  Li Kai-Xi  Lu Chun-Xiang  Ling Li-Cheng
(23)
A Study Of The Anode Of A Lithium-Ion BatteryEffect Of Coating On The Capacity Loss Of Natural Graphite
Yu Zheng-Hong  Wu Feng
(29)
Study Of Activated Carbon Supported Cucl For Ethylene/Ethane Separation By Adsorption: Effects Of Oxidative Treatment
Mei Hua  Hu Cheng-Gang  Liu Xiao-Qin  Yao Hu-Qing
(33)
Effect Of A Solvent Mixture Of H2o/Dmso On The Acrylonitrile-N- Vinyl-Pyrrolidone Copolymrization
Chen Hou  Wang Cheng-Guo  Cui Chuan-Sheng  Cai Hua-Su
(38)
Reactivity Of Fcc Slurry Before And After Aromatic Enrichment
Zha Qing-Fang  Guo Yan-Sheng  Zhang Yu-Zhen  Wu Ming-Bo  Yang Xiao-Yun
(43)
Electrochemical Study Of Hydrogen Storage Mechanism Of Carbon Nanotubes
Dai Gui-Ping  Zhao Zhi-Gang  Liu Min  Hou Peng-Xiang  Wang Mao-Zhang  Cheng Hui-Ming
(49)
The Influence Of Reaction Temperation On The Preparation Of Carbon Nanotubes
Li Ying  Li Xuan-Ke  Liu Lang
(53)

Effect Of Plastic Pyrolysis Products On Activated Carbon From Municipal Solid Organic Wastes

Xie Li-Ping  Lin Wei-Gang  Yang Xue-Min
(57)

 

Review
Development Of Computer Simulation On The Mechanism Of Gas Separation Through Carbon Molecular Sieve Membranes
Wang Tong-Hua  Li Jia-Gang  Pan Yan-Qiu  Han Wei  Cai Tian-Xi
(62)
 
Notes
Magnetic Properties Of Carbon Nanotubes Encapsulating Nanosized Nickel Particles

Lei Zhong-Xing  Li Xuan-Ke  Wang Hou-Zhi  Hong Xue-Qing  Chen Jia-Wei

(67)

 

Materials
Introduction To Carbon 2002
Zhang Rui  Chen Yu-Qin  Ling Li-Cheng
(71)
Contents Of Carbon 2002

 

(73)
 
Knowledge introduction
Carbon Matrix Function Materials Of High Thermal Conductivity

Qiu Hai-Peng  Liu Lang

(80)
 
Contents Of New Carbon Materials Of Vol.17