NEW CARBON MATERIALS
Vol.19 No.1 2001

CONTENTS

 
Research articles

Effect of catalyst on the growth of carbon nanotubes using a detonation approach

LU Yi ZHU Zhen-ping LIU Zhen-yu (1)
A comparative study of supercritical petroleum ether and carbon dioxide drying in the preparation of carbon aerogels ZHANG Rui ZHAN Liang MENG Qing-han LIANG Xiao-yi LU Chun-xiang LI Kai-xI LING Li-cheng (7)
New mesoporous carbons prepared by a simultaneous synthetic template carbonization method for electric double layer capacitors HOU Zhao-hui LI Xin-hai LIU En-hui HE Ze-qiang DENG Ling-feng (11)
A study of coagulation in wet-spining by a weighing method

LU Yong-gen YANG Chang-ling ZHAI Lei LI Yong-hong LU Chun-xiang HE Fu LING Li-cheng

(16)
Study on mesocarbon microbeads prepared by the emulsion method LI Fu-hu SHEN Zeng-min XUE Rui-sheng CHI Wei-dong (21)
Study of ternary FeCl3-NiCl2-graphite intercalation compounds synthesized by a molten salt method CAI Ai-jun LI Fu-jin LIU Hong-bo ZHANG Hong-bo (28)
Effect of ultrasonic operative power on bioactive calcium phosphate coatings on carbon/carbon composites XIONG Xin-bo LI He-jun HUANG Jian-feng HUANG Min SUN Guo-dong (33)
Investigation of stress-strain relationships of PAN fibers during stretching in water WANG Qin LU Chun-xiang LIANG Xiao-yi HE Fu ZHANG Rui LING Li-cheng (38)
Preparation of sulfur-free highly expanded graphite WEI Xing-hai ZHANG Jin-xi SHI Jing-li GUO Quan-gui YAO Li-zhong (45)
A study of the change of the chemical structure of a polyethersulfoneketone film during pyrolysis

ZHU Gui-ru WANG Tong-hua ZHANG Shou-hai SONG Cheng-wen JIAN Xi-gao CAI Tian-xi

(49)
Pore size and surface properties of activated carbon fibres modified by high temperature treatment QIAO Zhi-jun LI Jia-jun ZHAO Nai-qin WEI Na (53)
Experimental study on the manufacture of activated carbon in the presence of additives

MA Rong ZHANG Li-fang ZHANG Shuang-quan WANG Xin-hong TANG Zhi-hong ZHU Wen-kui YAN Hong

(57)
 
Notes
The preparation of nano-onion-like fullerencs by arc discharge ZHANG Hai-xia WANG Xiao-min WANG Hai-ying LIU Xu-guang XU Bing-she (61)
An investigation on the purification of multiwall carbon nanotubes by oxidation in air SUN Xiao-gang ZENG Xiao-shu (65)
 
Reviews
The preparation of a carbon membrane and its highly effective separation of oxygen over nitrogen LI Xin-gui LIU Rui HUANG Mei-rong (69)
 
Knowledge introduction
Pitch-based carbon foam LI Kai LUAN Zhi-qiang (77)
 
Research profile
Professor XU Zhong-yu and his research activities LIU Hong-bo CHENG Hui-ming (79)