NEW CARBON MATERIALS
Vol.19   No.2   2004

CONTENTS

 
Research  articles
The microstructure and energy storage characteristics of micro-coiled carbon fibers

WU Fa-yu DU Jin-hong LIU Chen-guang LI Li-xiang CHENG Hui-ming

(81)
Preparation of crystalline C3N4 films from methanol and ammonia water using pulsed arc discharge MA Zhi-bin WAN Jun HUANG Yang-feng WANG Jian-hua (87)
The influence of thermal treatment conditions on the structures and electrical conductivities of graphite oxide XIAO Min DU Xu-sheng MENG Yue-zhong GONG Ke-cheng (92)
Interlaminar fracture behavior of 3D C/C composites using z-pins as through-thickness reinforcements HAN Li-jun LI Tie-hu LIU Jian-jun QIU Hai-peng DING Hai-ying (97)
Rheology of poly(acrylonitrile-acrylamide) solutions with different molecular weights WU Xue-ping LING Li-cheng LU Chun-xiang WU Gang-ping LI Yong-hong LI Kai-xi, SONG Yan, ZHANG Rui, HE Fu (103)
The influence of characteristics of ultra-fine MCMB powders and molding conditions on the properties of sintered bodies LU Xiu-rong WANG Cheng-yang FAN Qi-ming (109)
The preparation and methane adsorption of formed activated carbon LI Jian-gang LI Kai-xi LING Li-cheng HE Fu LU Chun-xiang (114)
Microstructural characteristics of short carbon fiber reinforced pitch-based carbon/carbon composites GUO Ling-jun LI He-jun XUE Hui SHI Zheng-hai LI Ke-zhi (119)
Microstructure evolution in preparation of carbon fibers from phenolic resin LIU Chun-ling GUO Quan-gui SHI Jing-li LIU Lang (124)
Effect of the surface modification of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on hydrodesulfurization activity of Co-Mo/MWCNTs catalysts SHANG Hong-yan LIU Chen-guang XU Yong-qiang ZHAO Hui-ji SONG Huai-he (129)
Notes
Decoration of carbon nanotubes with amine groups by reacting with diamine

CAO Chun-hua LI Jia-lin JIA Zhi-jie CHEN Zheng-hua

(137)
The corrosive effect of transition-metal Fe, Ni and Co on the surface of diamond films LU Xian-yi JIN Zeng-sun HAO Shi-qiang PENG Hong-yan LIU Jian-she (141)
Reviews
Development of carbon materials used as electro-adsorbents

FAN Li ZHOU Yan-wei YANG Wei-shen YANG Feng-lin

(145)
Progress in advanced carbon materials from wood charcoals HUANG Biao GAO Shang-yu (151)
Research profile
Professor LIU Lang and his research activities SHI Jing-li SONG Jin-ren (158)