NEW CARBON MATERIALS
Vol.20   No.3  Sep. 2005
CONTENTS
 
Research articles
Effect of iron nitrite on the preparation of carbon foams from mesophase pitch QIU Jie-shan  LI Ping  LIU Gui-shan ZHOU Ying 193 
Modification of commercial activated carbon through gasification by impregnated metal salts to develop mesoporous structures QIAO Wen-ming  SONG Yan  Seong-Ho Yoon  Isao Mochida  198
The electrochemical capacitance characteristics of activated carbon electrode material with a multi-walled carbon nanotube additive LIU Chen-guang  FANG Hai-tao  WANG Da-wei  LI Feng  LIU Min  CHENG Hui-ming 205 
Effects of nano-SiO2 modified emulsion sizing on the interfacial performance of carbon fiber reinforced plastics YANG Yu  LU Chun-xiang  WANG Xin-kui  LIU Hong-peng  HE Fu  LI Yong-hong  SONG Yan  211
Preparation and electrochemical performance of monolithic CmRF carbon aerogels LI Wen-cui  HU Hao-quan  ZHU Yu-dong  ZHU Sheng-wei 217 
Preparation of carbon materials with high conductivity through self-sintering of mesophase pitch-based oxidized fibers MA Zhao-kun  SHI Jing-li  LIU Lang  SONG Jin-ren  GUO Quan-gui  ZHAI Geng-tai  223 
The kinetics of diamond films growth over large area by hot-filament CVD WANG Ai-ying  KE Pe-ling  SUN Chao  HUANG Rong-fang  WEN Li-shi 229 
Effect of the average particle size of granular pitch coke on properties of pitch-based granular coke reinforced carbon composites GUO Ling-jun  LI He-jun  XUE Hui  LI Ke-zhi  SUN Guo-ling 235 
Structure modification of ultra activated carbon from petroleum coke SUN Xin  ZHA Qing-fang  GUO Yan-sheng  LI Zhao-feng 240 
Effect of high temperature treatment on the fabrication and mechanical properties of C/C-SiC composites WANG Lin-shan  XIONG Xiang  XIAO Peng  YAN Zhi-qiao  ZHANG Hong-bo  LIU Gen-shan 245 
Plasma jet assisted synthesis of carbon nanotubes by in-situ bimetallic catalysts LIANG Xin-yu  WANG Hao-jing  LIU Yin  CHAO Bin  ZHOU Li-gong 250 
The effect of organosilicone additive on the structure and properties of heat-treated rayon fibers LI Xin-lian  WEN Yue-fang  YANG Yong-gong 255 
Influence of fuels and substrates on flame synthesis of one-dimensional carbon nanomaterials CAO Feng  YANG Han  FU Qiang  PAN Chun-xu 261 
  
Notes
Studies for quality and thickness uniformity of diamond thick film synthesized by the EA-CVD method. LU Xian-yi  JIN Zeng-sun  YANG Guang-liang  270 
Relations between sp2 hybrid CC bond length and structure parameters of PAN-based carbon fibers HUA Zhong  WANG Yue-mei  XIAO Li  QIN Zheng-kun  FAN Ji-wen  274 
  
Reviews
The formation mechanism of carbonaceous mesophase LI Tong-qi  WANG Cheng-yang  278 
 

Brief Report

Future trend of development in intercalation compounds from 13th international symposium on intercalation compounds .LI Xin-lu  KANG Fei-yu  286