NEW CARBON MATERIALS
Vol.21   No.1 Mar. 2006
CONTENTS
 
Research articles
The micro-structure and properties of charcoal and SiC ceramics derived from bamboo JIANG Ze-hui REN Hai-qing FEI Ben-hua ZHANG Dong-sheng YUE Yong-de CHEN Xiao-hong 1 
Effect of doped refractory metal carbides on the ablation mechanism of carbon/carbon composites Jun-shan LI Zhong-ping AO Ming XU Zheng-hui LIU Lang HU Zi-jun PENG Wei-zhou 9 
Effect of carbonization temperature on microstructure of PAN-based activated carbon fibers prepared by CO2 activation XU Bin WU Feng CAO Gao-ping YANG Yu-sheng 14 
Fabrication of single-walled carbon nanotube ropes from coal by an arc discharge method ZHAO Zong-bin QIU Jie-shan WANG Tong-hua LI Yong-feng Zhou Ying 19 
Preparation of magnetic iron particle doped expanded graphite and its interaction with millimeter wavelength radiation REN Hui KANG Fei-yu JIAO Qing-jie CUI Qing-zhong 24 
Selective synthesis of carbon nanofibers with various structures  through the catalytic pyrolysis of ethylene SONG Yan QIAO Wen-ming Seong-Ho Yoon Isao Mochida 30 
Mechanical properties of short carbon fiber reinforced pitchbased carbon/carbon composites GUO Ling-jun LI He-jun XUE Hui LI Ke-zhi FU Ye-wei 36 
Fabrication of C/C composites by catalytic chemical vapor infiltration ZHOU Zhen-zhong LI Tie-hu AI Yan-ling SONG Fa-ju LIN Qi-lang 43 
Preparation and electrochemical performance of petroleum cokebased  superactivated carbons as electrodes of supercapacitors LIU Xi-miao ZHAN Liang TENG Na YANG Deng-lian ZENG Xiao-chun ZHANG Rui LING Li-cheng  48 
Aggregate states of PAN in the process of fiber formation HAN Shu-peng XU Liang-hua CAO Wei-yu YAO Hong BAI Li-fang 54 
Raman characteristics and intrinsic stress of tetrahedral amorphous carbon films with different film thicknesses ZHU Jia-qi HAN Jie-cai GAO Wei MENG Song-he 59 
Preparation and water treatment of biological activated carbon fiber ZHOU Juan-juan HU Zhong-hua LIU Ya-fei YIN Yan-e TANG Wen-wei 64
Synthesis and characterization of SWCNTs with Ho/Ni as catalyst YAO Ming-guang LIU Bing-bing ZOU Yong-gang LI Dong-mei AI Xiao-lei WANG Lin YU Shi-dan ZOU Guang-tian B Sundqvist 70
Capillary impregnation of aligned carbon fiber beds with epoxy resins LI Min ZHANG Zuo-guang SUN Zhi-jie LUO Hui-zhen 75
     
Reviews
Structure and properties of carbon/carbon composite materials for aircraft brake discs SU Jun-ming YANG Jun XIAO Zhi-chao ZHOU Shao-jian PENG Zhi-gang XIN Jian-guo LI Rui HAN Mei ZHAO Sheng-li GU Li-min 81 
High value-added advanced materials based on petroleum coke ZHENG Yan-jun CUI Li-shan CUI Xiao-long XU Chun-ming 90