NEW CARBON MATERIALS
Vol.21   No.2 Jun. 2006
CONTENTS
 
Research articles
Sorption kinetics of various oils onto exfoliated graphite Michio INAGAKITomoya NAGATATaisuke SUWAMasahiro TOYODA 97 
Textural evolution of carbon/carbon composites during ablating WANG Jun-shanLI Zhong-pingAO MingXU Zheng-huiLIU LangHU Zi-junPENG Wei-zhou 103 
Novel carbon nanostructures prepared by solid-state pyrolysis of iron phthalocyanine ZHI Lin-jieUte KolbKlaus Müllen 109 
The continuous graphitization of carbon fibers by induction heating WANG Hao-jingLI Dong-fengWANG Xin-kui  114 
Fabrication and characterization of large isotropic pyrolytic carbons WU Jun-fengBAI ShuoLIU Shu-heXU Hong-junCHENG Hui-ming 119 
The development of supercapacitors from coconut-shell activated carbon ZHOU Peng-weiLI Bao-huaKang Fei-yuZENG Yu-qun 125 
Microstructures and mechanical properties of carbon/carbon  composites prepared by impulse forced flow thermal gradient chemical vapor infiltration CHEN QiangLI He-junZHANG Shou-yangHAN Hong-meiLI Ke-zhi  132 
Effect of expansion time on the microstructure of an expanded natural flake graphite GAO LinGONG Yin-xiangMA Ling  139 
The adsorption of paracetamol by activated carbons and its subsequent release LIANG DongLU Chun-xiangLI Yun-lanLI Yong-hongYUAN Shu-xia 144 
Preparation and properties of 2D Cf/SiC-Cu composites produced by precursor infiltration and pyrolysis WANG Qi-kunHU Hai-fengJIAN KeCHEN Zhao-huiZHENG Wen-weiMA Qing-song  151 
Factors affecting the adsorbability of activated carbons produced from municipal solid organic waste XIE Li-pingLIN Wei-gangYANG Xue-min 156
The influence of pyrolysis atmosphere on the microstructure of a carbon membrane produced frompolyacrylonitrile QIU Ying-huaWANG Tong-huaSONG Cheng-wenQU Xin-chun 161
  
Communications
Fabrication of tower likeβ-SiC by sol-gel and carbothermal reduction processing XU Wu-junXU YaoSUN Xian-yongLIU Ya-qinWU DongSUN Yu-han 167 
Synthesis of onion like fullerenes by arc discharge in water GUO Jun-jieWANG Xiao-minLI Tian-baoLIU Xu-guangXU Bing-sheIchinose Hideki  171 
  
Reviews
Progress on the application of carbon nanotubes in supercapacitors WU FengXU Bin 176 
Texture formation of pyrolytic carbon in chemical vapor deposition and infiltration  ZHANG Wei-gangK. J. Hüttinger 185