NEW CARBON MATERIALS
Vol.22   No.3 Sep 2007
CONTENTS
 
Research articles
FeCl3 catalyzed growth of vapor grown carbon fibers from deoiled asphalt XU Bing-she ZHANG Chun-yiYANG Yong zhenLIU XuguangLUO Qiu ping 193 
Nanoporous carbons from cypress I. Preparation and pore structure Eiki Ito Ikuyoshi Kouchi Sylwia MoziaMasaharu OkudaTakashi NakanoMasahiro ToyodaMichio Inagaki 199 
Synthesis and photoluminescence properties of CNT/ZnO heterostructures QIU Jie-shan SUN Tian-jun 206 
Preparation of carbon nanotubesupported Fe2O3 catalysts andtheir catalytic activities forethylbenzene dehydrogenation PENG Feng FU Xiao boYU HaoWANG Hong Juan  213 
Interactions between blood proteins and multiwalled carbon nanotubes in aqueous solution MENG Jie YANG Man WANG Chao-ying KONG Hua WANG Rui WANG Chen XIE Si-shen XU Hai-yan  218 
Manganese oxide/porous carbon composites produced by chemical deposition and their electrochemical performance LI Qiang LI Kaixi FAN Hui GU Jianyu SUN Guohua 227 
Preparation and electrochemical properties of nanoSi/C composites CHEN Xiaohong SONG Huaihe YANG Shubin 235 
 Detonation of expandable graphite to make micronsize powder SUN Gui-lei LI Xiao-jieYAN Hong-hao 242 
A novel thermal gradient chemical vapor infiltration process for carboncarbon composites Shameel Farhan LI Ke-zhi GUO Ling-jun 247 
Templatefree fabrication of macroporous carbon materials with Pt nanoparticles LIU Shu-xia HE Jun-hui 253 
Preparation of mesophase pitch based mesoporous carbons using an imprinting method LIU Ying ZHAN Liang ZHANG Rui QIAO Wen-ming LIANG Xiao-yi LING Li-cheng 259
Activated carbon production from lignite in supercritical water CHENG Le-ming  JIANG Wei  ZHANG Rong  BI Ji-cheng 264
     
Reviews
Progress on aligned carbon nanotube arrays WEI Fei ZHANG Qiang QIAN Wei-zhong XU Guang-hui  XIANG Rong  WEN Qian WANG Yao LUO Guo-Hua 271 
 

Brief Report

A brief overview on the Carbon 2007 Conference LIU Chang  CHENG Hui-ming 283
Introduction to the 14th International Symposium on Intercalation Compounds LU Rui-tao KANG Fei-yu 286