NEW CARBON MATERIALS
Vol.20   No.1 Mar. 2004
CONTENTS
 
Reviews
Oxidized graphene and graphene based polymer composites  YANG Yonggang CHEN Chengmeng WEN Yuefang YANG Quanhong WANG Maozhang  (193) 
  
Communications
Preparation and characterization of polymethylmethacrylate /aligned SWCNT composites with by repeated stretching  DAI Jianfeng ZHANG Chao WANG Qing LI Weixue YAO Dong  (201) 
Hollow carbon nanospheres prepared by carbonizing polymethylmethacrylate/polyacrylonitrile core/shell polymer particles  YANG Guangzhi XU Risheng CHEN Min WANG Xia LING Licheng ZHANG Rui YANG Junhe   (205) 
  
Research articles
Effects of pretreatment and post annealing on the field emission property of diamond like carbon grown on a titanium/silicon substrate  Bohr Ran Huang Chun Shin Yeh Shih Fong Lee Dau Chung Wang Kun Gi Chen  (209) 
Preparation of microporous carbon foams for adsorption/ desorption of water vapor in ambient air  Naoto Ohta Yoko Nishi Takahiro Morishita Yumiko Ieko Akifumi Ito Michio Inagaki (216) 
Synthesis, modification, and characterization of ordered mesoporous carbons for aqueous mercury ion removal ZHU Jianzhong YANG Jia DENG BaoLin (221)
The manufacture of carbon nanotubes decorated with ZnS to enhance the ZnS photocatalytic activity FENG Shouai ZHAO Jianghong ZHU Zhenping (228)
Nano graphite deposits on multi walled carbon nanotubes induced by low energy ion beam irradiation in a methane and hydrogen mixture LI QinTao NI ZhiChun GONG JinLong ZHU DeZhang  ZHU ZhiYuan (235)
The role of a graphitic surface layer in electron stimulated ordering in tetrahedral amorphous carbon films LIANG Shijin Tatsuya Banno Yutaka Mera Masahiro Kitajima Kunie Ishioka Yoshihisa Harada Yoshinori Kitajima Shik Shin Koji Maeda (241)
IR transmittance of large sized free standing transparent diamond films prepared by MWPCVD LI Bo HAN Bai LU Xianyi LI Hongdong WANG Jianbo  JIN Zengsun (245)
Simultaneous formation of silicon carbide and diamond on Si substrates by microwave plasma assisted chemical vapor deposition TANG Chunjiu FU Lianshe A. J.S. Fernandes M. J. Soares Gil Cabral A.J. Neves J. Grácio (250)
Temperature dependence of the thermal conductivity of individual pitch derived carbon fibers WANG Jianli GU Ming MA Weigang ZHANG Xing  SONG Yan (259)
Effects of precursor preoxidization on the structure and gas separation properties of polyetherimide derived carbon membranes WANG Tonghua HU Lihong LIU Qingling LIU Shili WANG Zhen DING Mengxian (264)
Preparation and performance of activated carbon doped with manganese oxide as an electrode for electrochemical capacitors LI Lanting HAO Lina ZHANG Jun WANG Guangchang  XIE Qiang (269)
Activated carbon coated with polyaniline as an electrode material in supercapacitors WANG Qin LI Jianling GAO Fei LI Wensheng WU Kezhong WANG Xindong (275)
Synthesis and electrocatalytic performance of ordered mesoporous carbons produced by a hard templating method using phenolic resol as carbon precursor CHEN Xiu HE Jianping DANG Wangjuan ZHOU Jianhua WANG Tao ZHANG Chuanxiang ZHAO Guiwang (281)